Úvodní informace

Webová aplikace Miniaudit slouží k zadání vstupních údajů školní jídelny nebo jiného zařízení hromadného stravování, na základě kterých Vám firma VIS provede tzv. miniaudit - rychlý a jednoduchý rozbor základních souvislostí. Na základě tohoto rozboru získáte následující orientační informace o Vaší jídelně:

Ekonomický miniaudit

Miniaudit BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana)

Miniaudit Nakládání s odpady a s chemickými látkami a přípravky

Miniaudit z oblasti bezpečnosti pokrmů (HACCP)

Pozor!
Pokud zhodnocení provede osoba znalá a nezávislá na vašem provozu, může výsledné hodnocení být považováno za ověření funkčnosti a aktuálnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP).

Zhodnocení v oblasti bezpečnosti pokrmů (správná praxe a „plný“ systém kritických bodů - HACCP) není určeno pro nemocniční stravovací provozy a cateringové služby a pro stravovací provozy, které mají certifikovaný systém kritických bodů nebo systém ISO.

Miniaudit kvality a spokojenosti

Webová aplikace Vás provede celým zadáním, provede prvotní kontrolu zadávaných údajů a upozorní Vás na zjevné rozpory v zadání. V okamžiku, kdy všechny hodnoty zadáte tak, že nevykazují žádné zásadní formální chyby, umožní Vám aplikace toto zadání odeslat firmě VIS. Zadání je určeno pro běžné školní jídelny - pokud se Váš provoz zásadně odlišuje, nabízí firma VIS standardní konzultaci s příslušným odborným poradcem.

Objednat můžete poradenství z těchto oblastí:

Ekonomika
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
Nakládání s odpady a s chemickými látkami a přípravky
Bezpečnost pokrmů (HACCP)

Vaše zadání bude dále automatizovaně zpracováno speciálním SW (expertním systémem) a následně ještě posouzeno odborným poradcem, který Vám zašle na Vámi uvedený mail písemné vyhodnocení.

Pokud chcete Miniaudit objednat, zaregistrujte se a přihlaste se zde.

VIS Plzeň, spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena